SEO Optimizimi

SEO Webfaqe - Optimizimi i Motorëve të Kërkimit

SEO Optimizimi i Motorëve të Kërkimit

Search Engine Optimization SEO Website

Për të siguruar që klientët tuaj gjejnë webfaqen (Website ) tuaj, optimizimi i motorëve të kërkimit - shërbimi i vlerësimit të rendit në kërkime është i rëndësishëm. Optimizimi i motorëve të kërkimit, ose SEO, është optimizimi i webfaqeve tuaja të internetit ose dyqaneve tuaja në linjë për rezultate organike të motorëve të kërkimit si Google, Bing dhe Yahoo. Çfarë do të bëjë një faqe e bukur nëse nuk gjenet? Vetëm ata që gjejnë nëpërmjet motorëve të kërkimit mund të kenë sukses në internet! Me shërbimet tona, optimizimin e motorëve të kërkimit dhe shërbimin tonë profesional të vlerësimit të rendit, ju garantojmë se Website do të gjeni nga klientët tuaj!

Optimizimet e motorëve të kërkimit (SEO Search Engine Optimization) në Website shërbejnë për të siguruar që faqet e internetit shfaqen në një vend më të lartë në renditjet e pa-pagesë në motorët e kërkimit. Ne do të pajisim Website tuaj të internetit me përsosmëri, kështu që ju do të mbeteni konkurrues, do të gjeneroni më shumë të ardhura dhe do të rritni trafikun në webfaqen tuaj të internetit. Instrumentet e rëndësishme në internet janë baza kryesore e punës sonë.

Ka disa aspekte që duhet të merren parasysh gjatë Search Engine Optimization SEO të një faqeje të internetit. Këtu janë disa faktorë të rëndësishëm:

Optimizimi në Website: (On-Page-Optimierung) Optimizimi i titujve të faqeve, përshkrimeve meta, titujve, imazheve dhe teksteve për të bërë ato më të apetitshme për motorët e kërkimit dhe përdoruesit.
SEO teknike: Optimizimi i aspekteve teknike si shpejtësia e ngarkimit, struktura e faqes së internetit, përdorshmëria e pajisjeve mobile dhe indeksueshmëria e faqes së internetit nga motorët e kërkimit.
Kërkimi i fjalëkalimeve: Identifikimi i fjalëkalimeve (Keyword-Recherche) dhe frazave që përdoruesit shkruajnë në motorët e kërkimit për të gjetur përmbajtje relevante. Përdorimi i këtyre fjalëkalimeve në strukturën e faqes, përmbajtjen dhe metadatat mund të ndihmojë që faqja të renditet më lart në kërkimet relevante.
Lidhjet mbrapa: Marrja e lidhjeve mbrapa (Backlinking) nga faqe të tjera për të rritur autoritetin dhe besueshmërinë e faqes së internetit.
SEO lokale: Optimizimi i përmbajtjes dhe metadatave për kërkimet lokale për të rritur dukshmërinë në rezultatet e kërkimeve lokale.

SEO është një proces i vazhdueshëm dhe kërkon monitorim dhe përshtatje të vazhdueshme. Megjithatë, një strategji e suksesshme e SEO mund të ndihmojë që një faqe e internetit të arrijë rezultate më të mira në mënyrë të qëndrueshme në rezultatet organike të kërkimeve. Ne kujdesemi për ndërtimin e webfaqes në mënyrë të rregullt. Search Engine Optimization SEO për më shumë vizitorë në Webfaqen tuaj - për të arritur në faqen e parë në kërkimet e Google nuk është një rastësi. Ne dimë se si të bëjmë!

Optimizimi i Motorëve të Kërkimit (SEO) nga 290,00 Euro
Me optimizimin e profesionistëve të motorëve të kërkimit SEO, sigurohet që faqet e internetit të përfitojnë një vendosje më të mirë në motorët e kërkimit si Google

SEO Optimizim

SEO Web

290
 • 7 Faqe përmbajtje
 • Titulli
 • Meta-përshkrimi
 • Crawlbariteti
 • Lidhja kanonike
 • Gjuha në HTML
 • Kodimi alfabeti
 • Favicon
 • Krye titujt H1-H6
 • Fjalët kyçe (Keywords)
 • Harta e faqes (Sitemap)
 • Robots.txt
 • Skedarin .htaccess
 • Përmbajtja
 • Indeksimi në Search Console
 • Etiketat Bold dhe Strong
 • Optimizimi i imazheve
 • Rrjetet sociale
 • HTTPS
 • Lista e mediave
 • Lidhjet e brendshme
 • Lidhjet e jashtme
 • Performanca
 • Backlinks (Lidhjet mbrapa)
 • Shpërndarja në Facebook
 • Regjistrimi në Webwiki

SEO Pro

690
 • 12 Faqe përmbajtje
 • Titulli
 • Meta-përshkrimi
 • Crawlbariteti
 • Lidhja kanonike
 • Gjuha në HTML
 • Kodimi alfabeti
 • Favicon
 • Krye titujt H1-H6
 • Fjalët kyçe (Keywords)
 • Harta e faqes (Sitemap)
 • Robots.txt
 • Skedarin .htaccess
 • Përmbajtja
 • Indeksimi në Search Console
 • Etiketat Bold dhe Strong
 • Optimizimi i imazheve
 • Rrjetet sociale
 • HTTPS
 • Lista e mediave
 • Lidhjet e brendshme
 • Lidhjet e jashtme
 • Performanca
 • Backlinks (Lidhjet mbrapa)
 • Shpërndarja në Facebook
 • Regjistrimi në Webwiki

SEO Enterprise

990
 • 18 Faqe përmbajtje
 • Titulli
 • Meta-përshkrimi
 • Crawlbariteti
 • Lidhja kanonike
 • Gjuha në HTML
 • Kodimi alfabeti
 • Favicon
 • Krye titujt H1-H6
 • Fjalët kyçe (Keywords)
 • Harta e faqes (Sitemap)
 • Robots.txt
 • Skedarin .htaccess
 • Përmbajtja
 • Indeksimi në Search Console
 • Etiketat Bold dhe Strong
 • Optimizimi i imazheve
 • Rrjetet sociale
 • HTTPS
 • Lista e mediave
 • Lidhjet e brendshme
 • Lidhjet e jashtme
 • Performanca
 • Backlinks (Lidhjet mbrapa)
 • Shpërndarja në Facebook
 • Regjistrimi në Webwiki


Nëse nuk gjeni pakon e optimizimit të motorëve të kërkimit që ju përshtatet, ne jemi gjithashtu të gatshëm të ofrojmë një ofertë individuale që tejkalon pakon tonë standarde të SEO.

Çmimet e përmendura nënkuptohen si çmimet neto, plus TVSH e ligjshme e 18%.

Të gjitha shërbimet

Pyetjet e shpeshta (FAQ) për Optimizimin e Motorëve të Kërkimit (SEO)

SEO shkurton për "Search Engine Optimization" dhe përfshin proceset dhe teknikat që përdoren për të përmirësuar dukshëmërinë e një faqeje në rezultatet e kërkimit të motorëve të kërkimit si Google.

SEO është e rëndësishme sepse rrit dukshëmërinë organike të faqes suaj në rezultatet e kërkimit, duke rritur në të njëjtën kohë trafikun, shtrirjen dhe klientët potencialë.

SEO është ndikuar nga një gamë e gjerë faktorësh, përfshirë cilësinë e përmbajtjes, strukturën e faqes, linket e brendshme, kohën e ngarkimit, optimizimin për celular dhe shumë të tjerë.

Fjalët kyçe (Keywords) janë termat ose frazat kyçe që përdoruesit shkruajnë në motorët e kërkimit për të gjetur informacion. Ata janë të rëndësishëm për SEO, pasi përcaktojnë se si faqja juaj shfaqet në rezultatet e kërkimit.

Zgjedhja e fjalëve kyçe të duhura kërkon një hulumtim të kujdesshëm. Mjetet si Planifikuesi i Fjalëve Kyçe të Google mund të ndihmojnë në identifikimin e fjalëve kyçe relevante.

SEO On-Page përmban optimizime në faqen tuaj, si përmirësimi i përmbajtjes, metadetat dhe lidhjet e brendshme. SEO Off-Page përfshin aktivitete jashtë faqes suaj, si ndërtimi i linkjeve (Backlinks).

Përmbajtja e cilësisë së lartë është e rëndësishme për SEO. Motorët e kërkimit preferojnë faqet me përmbajtje relevante, informative dhe tërheqëse.

Rezultatet e SEO-së ndryshojnë në varësi të konkurrencës, fjalëve kyçe dhe gjendjes së faqes. Mund të duhen disa javë deri në muaj për të parë përmirësime të dukshme.

Backlinks / Linket e kthimit janë lidhje nga faqe të tjera në faqen tuaj. Janë të rëndësishme, pasi rrisin autoritetin dhe besueshmërinë e faqes suaj dhe mund të ndikojnë pozitivisht në renditjen.

Po, SEO teknik përfshin optimizimin e strukturës së faqes, kohën e ngarkimit, optimizimin për celular dhe indeksueshmërinë, për të siguruar që motorët e kërkimit mund të krijojnë faqen tuaj me efikasitet.

Mund të monitorosh performancën e SEO-së përmes mjetesh si Google Analytics dhe Google Search Console për të marrë të dhëna mbi trafikun, fjalët kyçe dhe vizitat në faqe.

SEO lokalizuar përqendrohet në optimizimin e faqes tuaj për të qenë më i dukshëm në rezultatet e kërkimit lokale. Kjo përfshin përdorimin e fjalëve kyçe lokale, vendosjen e profili të kompanisë në Google dikur Google My Business dhe marrjen e vlerësimeve online.

SEO zhvillohet vazhdimisht. Trendet aktuale përfshijnë rëndësinë e shtuar të Core Web Vitals, optimizimin e kërkimit të zërit, E-A-T (Ekspertizë, Autoritet, Besueshmëri) dhe kërkimin vizual.

Kjo varet nga njohuritë dhe burimet tuaja. Në shumë raste, është e arsyeshme të konsultohet një ekspert i SEO-së si europa-design.com pasi SEO mund të jetë i kompleksuar.

Ka rreziqe potenciale kur praktikat e SEO-së shkelin udhëzimet e motorëve të kërkimit. Kjo mund të çojë në gjoba dhe humbje të dukshëmërisë. Gjithashtu kërkon kohë dhe burime për të arritur rezultate të mira.

Këto pyetje të shpeshta ofrojnë një pasqyrë të pyetjeve themelore lidhur me SEO-në. Megjithatë, kini parasysh se SEO është një fushë që ndryshon vazhdimisht.

Njohuritë tona janë gjithëpërfshirëse

Ne kombinojmë kreativitetin me teknologjinë më të fundit.