Ligjshmeria

Partneri juaj Profesional për Marketing & Webfaqe

EUROPA-DESIGN

Europa Design

Pronar: Faruk Selimi

Vëllezërit Gërvalla, Blloku 5, Hyrja 1

10000 Prishtinë

Orari

Hëna-Premte 09:00 - 18:00 Uhr

Të shtunën 10:00 - 14:00 Uhr

Informacione Ligjore dhe për Konsumatorë1. Paralajmërim për Përmbajtjen

Përmbajtja e kësaj uebfaqeje, e lirë dhe e lirësisht e arritshme, është krijuar me kujdes maksimal. Ndërtouesi i kësaj uebfaqeje nuk merr përgjegjësi për saktësinë dhe aktualitetin e udhëzuesve gazetareskë të lirë dhe të arritshme. Kontributet e shënuara me emër japin mendimin e autorit të tyre dhe jo gjithmonë mendimin e ndërtojësit. Thjesht me vizitimin e përmbajtjes së lirë dhe të arritshme, nuk krijohet asnjë marrëveshje kontraktuale midis përdoruesit dhe ndërtojësit, pasi mungon qëllimi i lidhjes së ligjit nga ana e ndërtojësit.


2. Lidhjet e jashtme

Kjo uebfaqe përmban lidhje me uebfaqe të treta ("lidhje të jashtme"). Këto uebfaqe janë nën përgjegjësinë të operatorëve të tyre. Ndërtojësi ka kontrolluar përmbajtjen e huaj për shkelje të mundshme të ligjit në momentin e parë të lidhjes së lidhjeve të jashtme. Në atë kohë, nuk kishte shkelje të mundshme të ligjit. Ndërtojësi nuk ka asnjë ndikim në dizajnin aktual dhe të ardhmen dhe në përmbajtjen e faqeve të lidhura. Vendosja e lidhjeve të jashtme nuk do të thotë se ndërtojësi pranon përmbajtjen që ndodhet pas referencës ose lidhjes. Kontrolli i vazhdueshëm i lidhjeve të jashtme nuk është i mundur për ndërtojësin pa dyshim të përgjegjshëm për shkelje të mundshme të ligjit. Megjithatë, kur dihet për shkelje të ligjit, lidhjet e tilla të jashtme do të fshihen menjëherë.


3. Drejtat e Autorit dhe të Mburojës së Performancës

Përmbajtja e publikuar në këtë uebfaqe është nën mbrojtjen e ligjit gjerman të autorit dhe të mbrojtjes së performancës. Për çdo përdorim të autorizuar nga ligji gjerman i autorit dhe i mbrojtjes së performancës, duhet miratimi paraprak me shkrim nga ndërtojësi ose pronari i drejtave të veçanta. Kjo veçanërisht vlen për riprodhimin, përpunimin, përkthimin, ruajtjen, procesimin ose riprodhimin e përmbajtjes në baza të të dhënave ose mediat elektronike dhe sistemet. Përmbajtja dhe të drejtat e të tretëve janë të shënuara si të tilla. Riprodhimi ose përcjellja e paligjshme e pjesëve të veçanta të përmbajtjes ose faqeve të plota nuk lejohet dhe është e ndaluar. Vetëm krijimi i kopjeve dhe shkarkimi për përdorim personal, privat dhe jo-komercial është i lejuar. Shfaqja e kësaj uebfaqeje në struktura të tjera pa lejen e shkruar është e lejuar vetëm me lejen e shkruar.


4. Kushtet e Përdorimit të Veçantë

Nëse kushtet e veçanta për përdorimin e kësaj uebfaqe ndryshojnë nga numrat e mësipërm 1. deri në 4., është theksuar në vendin e duhur. Në këtë rast, kushtet e përdorimit të veçanta vlejnë në çdo rast të veçantë.


Informacionet e Konsumatorit: Nenrregullorja e ODR Art. 14 e Rregullosë EU Nr.524/2013 për mundësinë e zgjidhjes së çështjeve në linjë ju çon këtu te platforma e zgjidhjes së çështjeve në linjë të Komisionit të BE-së: http://ec.europa.eu/odrNjohuritë tona janë gjithëpërfshirëse! - Partneri juaj Profesional për Marketing & Webfaqe