Privatësia

Deklaratë për Privatësinë

Faleminderit që vizituat faqen tonë të internetit. Kjo deklaratë për privatësinë shpjegon se si mbledhim, përdorim, zbulojmë dhe mbrojmë të dhënat personale që na furnizoni gjatë vizitës suaj në faqen tonë.


1. Entiteti përgjegjës

Entiteti përgjegjës sipas Rregulloreve të Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave është:


Europa Design
Vëllezërit Gërvalla
10000 Prishtinë
hallo@europa-design.com
Tel:+383 43 707751